Inženirska akademija Slovenije

Slovenian Academy of Engineering


 

Dogodki

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
 

Izjava za javnost o dvotirni železniški progi Divača-Koper slovenskih krovnih inženirskih organizacij


Izjava za javnost o dvotirni železniški progi Divača-Koper slovenskih krovnih inženirskih organizacij

Inženirske akademije Slovenije

Inženirske zbornice Slovenije

Zveze inženirjev Slovenije

 

Dvotirna železniška povezava Divača-Koper

 

Stališča inženirskih združenj (Inženirska akademija Slovenije, Inženirska zbornica Slovenije, Slovenska inženirska zveza) v zvezi z gradnjo nove dvotirne železniške povezave Divača-Koper

 

 • Dvotirna železniška povezava na relaciji Divača-Koper je nacionalni strateški razvojni projekt.
 • Potreben je ponovni strokovni premislek. Če smo se odločali toliko časa (20 let), dodatno leto ni vrženo stran, niti finančno, niti časovno.
 • Inženirska stroka je soglasna, da vsekakor moramo graditi dvotirno progo in ne enotirne z dodatnim servisnim tirom za evakuacijo ob tem, da ostane delujoča stara proga z nevarnim odsekom Črnotiče-Hrastovlje.
 • S projektom dvotirne proge se mora zagotoviti, da se ta problematičen in ekološko sporen odsek z občutljivim vodnim zaledjem (povodje Rižane, pitna voda) dokončno ukine.
 • Državni svet naj organizira predstavitev možnih inženirskih rešitev za izgradnjo dvotirne proge.

 

Ljubljana, 18. aprila 2017

 

Inženirska akademija Slovenije                         prof. dr. Stanislav Pejovnik

 

Inženirska zbornica Slovenije                            mag. Črtomir Remec

 

Slovenska inženirska zveza                                prof. dr. Janvit Golob


pdfIzjava za javnost o dvotirni železniški progi Divača Koper krovnih slovenskih inženirskih organizacij (.pdf 304KB)

 

 
 

Sporočilo Euro-CASE


To the Euro-CASE Board members

 

Dear Colleagues,

 

We have been informed that the Frontiers Of Engineering Organizing (FOE) Committee is now set up and that members have already selected speakers for each theme. You will find attached the list of this Committee and a note giving more details on the Frontiers of Engineering scheme. They will now, all together, select general participants.  

 

We would like to ask you to provide names and CVs  from your countries as general participants for the symposium, preferentially in the range 40 years old. The FOE event organized with the american National Academy of Engineering (NAE) should demonstrate as large participation of European representatives as possible. As usual, we are looking for your best candidates, with high academic or industrial credentials in the above topics. They do not need to be your Academy’s Fellows. Your recommendation must be accompanied by candidates’ CV. 

 

NAE will be hosting the 2017 EU-US Frontiers of Engineering symposium at the UC Davies (California) between November 15 and 18, 2017. The two General co-chairs, Dr. Harri Kulmala from Finland (TAF) on the Euro-CASE side, and Prof. Michael Tsapatsis on the NAE side, along with other organizing parties, have come up with the following four topics:

I.                    Neuro-engineering

II.                  Next-Generation Solar Cells

III.                Computational Imaging

IV.                Technologies for Space Exploration

 

The overall program, will be soon available on the following website: https://www.naefrontiers.org/Symposia/EU-USFOE/22791/54926.aspx

 

You will find attached the 2017 Organizing committee including the 2 mentioned above General Co-chairs, the 2 sessions’ chairs for each topic and contact person within NAE and TAF.

 

We would very much appreciate receiving your suggestions not later than May 5.

 

Since 2010, we have published summaries of the Symposia in Euro-CASE Annual Reports. If you wish, you can find further information on this FOE cooperation with the NAE on the website: https://www.naefrontiers.org/Symposia/EU-USFOE.aspx

 

Thank you in advance for providing us with your candidates as soon as possible.

 

Best regards,

Yves

 

 

Yves Caristan

Secretary General

The European Council of Academies of Applied Sciences, Technologies and Engineering

docxcommlist_EUFOE2017 (.docx 22KB)

docxNote_US_EU_FOE_2017 (.docx 18KB) 
 

SKUPŠČINA IAS - sporočilo za javnostDatum: 24. februarja 2017                                                                              Sporočilo za javnost

 

Inženirska akademija Slovenije imela redno skupščino.

Ljubljana, 24. februarja 2017 – Inženirska akademija Slovenije (IAS) je na skupščini v četrtek, 23. februarja 2017 pregledala rezultate dela v letu 2016 in predstavila program za leto 2017. Izvolili so nove izredne, redne in častnega člana IAS. Za novega glavnega tajnika IAS – s triletnim mandatom – je bil izvoljen prof. dr. Venčeslav Kaučič.

Z minuto molka so se poklonili umrlima rednima članoma akad. prof. dr. Janezu Pekleniku in prof. dr. Iztoku Žunu ter častnemu članu Josephu F. Sutterju.

 

Za nove izredne člane IAS so bili izvoljeni prof. dr. Denis Đonlagić, prof. dr. Spomenka Kobe, prof. dr. Boris Orel, dr. Boštjan Podobnik, prof. dr. Janez Trontelj in prof. dr. Blaž Zupan.

Za redne člane so bili izvoljeni prof. dr. Anton Bergant, prof. dr. Matjaž Mikoš, dr. Mark Pleško, prof. dr. Marko Topič in mag. Rok Uršič.

Za novega častnega člana je bil izvoljen dr. France Rode, oče prvega prenosnega HP računalnika.

 

Predsednik IAS, prof. dr. Stane Pejovnik, je predstavil dosežke IAS v letu 2016. Inženirska akademija Slovenije je v zadnjem letu nadaljevala z aktivnostmi, povezanimi s Stališči IAS »Slovenija potrebuje novo vizijo razvoja gospodarstva in družbe«, ki jih je ponatisnila. Izdala je publikacijo Inovacijski sistem Slovenije, ki vključuje Analizo trajnostnega razvoja Slovenije, Analizo visokošolskega izobraževanja v Sloveniji ter Analizo raziskovalno-razvojne dejavnosti, inovacij in podjetništva v Sloveniji. S tem je akademija  nadaljevala z rednim spremljanjem razvoja omenjenih področij v Sloveniji. Analiza pa je članom IAS služila kot osnova za nadaljnje delo in oblikovanje drugih dokumentov IAS, med drugim stališč o tehniškem izobraževanju. Študija vključuje tudi priporočila za delovanje drugim institucijam na tem področju. Decembra je IAS sprejela Priporočila IAS za prenovo tehniškega izobraževanja v Sloveniji.

IAS je na skupščini predstavila tudi Letopis IAS 2016 in publikacijo Trajnostni razvoj Slovenije, ki nadaljuje s spremljanjem razvoja treh zgoraj navedenih področij analize. Na skupščini je akademija sprejela tudi spremembo statuta, ki bo omogočala ustanovitev Gospodarsko-poslovnega foruma IAS.

 

Predsednik je predstavil program dela IAS za letošnje leto, kjer bo poudarek na nadaljevanju dosedanjega dela IAS, kot so aktivnosti v okviru stališč IAS, organizacija okroglih miz, ustanovitev inženirskega kluba, ki bi združeval inženirske organizacije iz vse Slovenije. Zavzel se bo tudi za nekatere nove projekte, kot so mehanizem SAM za svetovanje Evropski komisiji v okviru Euro-CASE in poskus uveljavitve podobnega mehanizma tudi za svetovanje v slovenski vladi, nadaljevanje priprave dokumentov o inovacijah, energetiki v Sloveniji. Napovedal je sodelovanje IAS v različnih delovnih telesih Vlade RS, IZS, GZS, SATENO, ARRS, ter z delovnimi telesi Ministrstev za gospodarstvo, znanost in izobraževanje, kmetijstvo, okolje, infrastrukturo, kar bo stalnica v delovanju IAS, saj je sodelovanje pri pripravi zakonov in podzakonskih predpisov izjemno pomembno za delovanje inženirjev in uveljavitev družbenega pomena inženirske stroke.

 

Predsednik je poudaril vlogo Inženirske akademije Slovenije, da deluje kot povezovalni člen med raziskovalnimi in izobraževalnimi inštitucijami ter gospodarstvom in državo.

 

Prof. dr. Pejovnik je poudaril še: »Pomembna naloga IAS bo izboljšanje statusa in vloge tehnične inteligence v družbi s poudarkom na uveljavitvi inženirstva.«


pdfZapisnik skupščine IAS 2017 (.pdf 2.7MB)

         


                                                  Skupščina IAS 2017


 
 

Vabilo na skupščino IAS


 

V A B I L O

 

Spoštovani člani in članice Inženirske akademije Slovenije!

 

Vljudno Vas vabim na redno letno skupščino Inženirske akademije Slovenije,

ki bo v četrtek 23. februarja 2017, ob 16.00 uri

v dvorani Kavarna, Best Western Premier Hotel Slon,

Slovenska 34, Ljubljana.

 

Dnevni red:

 1. Otvoritev in izvolitev organov skupščine
 2. Ugotavljanje sklepčnosti skupščine
 3. Potrditev zapisnika redne letne skupščine 2016
 4. Poročilo o delu IAS v letu 2016
 5. Poročilo o finančnem poslovanju v letu 2016
 6. Ugotovitveni sklep o volitvah izrednih in rednih članov ter častnega člana IAS
 7. Volitve članov IO, glavnega tajnika in članov Komisije za oceno kandidatov za izvolitev
 8. Program dela in finančni načrt za 2017
 9. Sprejetje dopolnil k Statutu IAS
 10. Razno
                                                                      prof. dr. Stane Pejovnik
                                                                     
predsednik IAS         
 

Predavanje Inovativna inženirska rešitev za progo Koper-Divača


Inženirska akademija Slovenije (IAS) vabi na javno predavanje z naslovom:
 

Inovativna inženirska rešitev za progo Koper-Divača

 


Predavatelj:
Prof. dr. Jože Duhovnik, Fakulteta za strojništvo, Univerze v Ljubljani


Predavanje bo dne 19.1.2017  ob 17 h v predavalnici 1 v prvem nadstropju FKKT, Večna pot 113. Parkirni prostor je zagotovljen.


Inovativna rešitev je prilagojena zelo specifični konfiguraciji terena (Kraški rob!) in predvideva namesto gradnje več kot 20 km dolgega umetno zavitega predora s povprečnim naklonom cca 1,7 %,  strm raven predor dolžine 4,2 km z nagibom do 8 %.  Bistvo tehnične inovacije, ki omogoča vožnjo vlakov  po tako strmem klancu,  je v tem, da se vlečni sili lokomotive, ki je omejena s trenjem med kolesi in tirom, doda sila pletene jeklene vrvi preko talne žičnične naprave, ki pri vožnji navzgor potiska zadnji vagon železniške kompozicije. Pri vožnji navzdol pa ista naprava zadržuje celotno vlakovno kompozicijo, tako da ni potrebno dodatno zaviranje s silo trenja. Sproščena potencialna energija pri vožnji navzdol se z generatorjem pretvori v električno energijo in vrača v omrežje.


Poleg osnovnih podatkov o legi predora in o konstrukciji talne žičniške naprave bodo v predavanju predstavljeni doslej izdelani izračuni in simulacije, ki za delovanje  načrtovanega sistema z dodatno vlečno silo zagotavljajo  avtomatizirano gibanje brez ustavljanja na začetku in koncu gibanja skozi predor.

 

Dosedanji izračuni kažejo, da je na ta način navzlic omejeni hitrosti vožnje po strmem predoru možno zagotoviti krajši celotni čas vožnje na celotni relaciji. Krajši čas transporta med Koprom in Divačo zagotavlja kontinuirano logistiko tako potniškega kot tovornega prometa.

 

Predlagana rešitev omogoča bistveno zmanjšanje stroškov in krajši čas realizacije kot doslej načrtovana in že sprejeta varianta.

 

Po predavanju je predvidena razprava z odgovori na vprašanja o tehničnih rešitvah in pojasnila na morebitne kritike alternativnega predloga. 

 

Vljudno vabljeni!

 

 

Prof.dr. Stane Pejovnik         
predsednik IAS


 
 

Član IAS dr. Hubert Kosler dosegel uspeh pri investiciji v gradnjo tovarne industrijskih robotov v Sloveniji


Član razvojno-poslovnega razreda IAS dr. Hubert Kosler je dosegel velik uspeh pri naložbi v Sloveniji.

Več lahko preberete v spodnjem članku: 


docxYaskawa bo gradila v Kočevju (.docx 48KB) 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>

 

Novice

Sporočilo Euro-CASE


To the Euro-CASE Board members

 

Dear ...

SKUPŠČINA IAS - sporočilo za javnostDatum: 24. februarja 2017 ...

Vabilo na skupščino IAS


 

V A B I L O

 

Spoštovani člani in ...

Predavanje Inovativna inženirska rešitev za progo Koper-Divača


Inženirska akademija Slovenije (IAS) vabi na ...

Naše spletno mesto uporablja piškotke.
S klikom na spodnji gumb soglašate z uporabo piškotkov.
Ne strinjam se